Leicon Verkeersgeleiding

Leicon verbetert de verkeersveiligheid en bereikbaarheid voor alle verkeersdeelnemers.

Leicon Verkeersgeleiding is een onafhankelijke, inventieve en betrouwbare leverancier van kwalitatieve prefab betonproducten met een optimale toegevoegde waarde in techniek, geld en milieu.

Met de prefab oplossingen van Leicon wordt de veiligheid van alle verkeersdeelnemers verbeterd, de bereikbaarheid vergroot, de toegankelijkheid bevorderd en de sociale cohesie in de openbare ruimte gestimuleerd.

Als zelfstandige marktpartij heeft Leicon de drive om nichespeler te zijn en te blijven. "Wij verkiezen kwaliteit boven kwantiteit. Onze kracht is dat we groot zijn geworden door klein te blijven

Standnummer

4.3.50

Webseite

Sektoren

Straßenbelag