Advanta Seeds

Nieuwe groencatalogus grassen en veldbloemen: vraag hem nu aan!

Voor de invulling van tuinen, openbaar groen, recreatieterreinen, bermen en dijken heeft zaaizaadbedrijf Advanta de nieuwe begroeningscatalogus 2020/2021 uitgebracht. Met 88 bladzijden boordevol tips en inspiratie over de vele toepassingsmogelijkheden van gras- en veldbloemenmengsels een handig naslagwerk voor iedere groenondernemer en groenbeheerder. Op www.advantaseeds.nl/catalogus kun je de nieuwe Advanta begroeningscatalogus online bekijken of een gratis exemplaar aanvragen.

Veldbloemen geven een boost aan de biodiversiteit en zijn daarmee een hele belangrijke graadmeter voor de soortenrijkdom in ons land. De catalogus behandelt maar liefst 60 samenstellingen voor de meest uiteenlopende bodems, milieus en toepassingen. Ze zijn samengebracht in overzichtelijke productpakketten van éénjarige en meerjarige kleurrijke mengsels en van landschappelijke mengsels voor de korte (2-3 jaar) en lange termijn (> 3 jaar), uiteraard compleet met veel fotoimpressies. Voor speciale toepassingen biedt Advanta maatwerk met 20 volledig inheemse samenstellingen (als de ecologische juistheid doorslaggevend is) en 18 specifieke mengsels voor bij- en vlindervriendelijk groenbeheer, waterkanten/wadi en agrarisch natuurbeheer.

In het grassendeel veel praktische tips voor inzaai en onderhoud, een handige productwijzer en uitleg over de Fast Repair-aanpak voor het snel renoveren van grasterreinen in de openbare ruimte. Ook is er een determinatiewijzer opgenomen die helpt om gewenste grassoorten van ongewenste te onderscheiden en ziekten, plagen en onkruiden te voorkomen of te bestrijden.