Groen Als Een Service

Onze uitdagingen in de openbare ruimte zijn gigantisch de komende jaren. Dit komt niet alleen door de klimaatverandering en de terugloop in biodiversiteit. De sterk groeiende behoefte aan woningen, de versteningen en verdere verdichting zorgt voor enorme druk op onze openbare ruimte.

Het optimaal inrichten van deze ruimte vraagt om steeds meer vakkennis en gebruik van inzichten uit alle data. Dat is precies wat we bij GAES doen en u graag bij helpen. Vanuit de Sustainable Development Goals en gewenste ecosysteemdiensten monitoren we met behulp van realtime-, statische en sociale data de waarden en baten van de openbare ruimte en tonen de door u gezochte verbanden aan. We meten zo de prestaties van het groen en vertalen de cijfers naar inrichting, beheer en optimalisatie van uw buitenruimte.

Contact

Standnummer

2.1.37

Sektoren

Begrünung

Landschaftsarchitektur & Design

Beratung & Management