Groen Als Een Service

Onze uitdagingen in de openbare ruimte zijn gigantisch de komende jaren. Dit komt niet alleen door de klimaatverandering en de terugloop in biodiversiteit. De sterk groeiende behoefte aan woningen, de versteningen en verdere verdichting zorgt voor enorme druk op onze openbare ruimte.

Het optimaal inrichten van deze ruimte vraagt om steeds meer vakkennis en gebruik van inzichten uit alle data. Dat is precies wat we bij GAES doen en u graag bij helpen. We zorgen voor het verkrijgen van de data en tonen de door u gezochte verbanden aan. We meten zo de prestaties van het groen en vertalen de cijfers naar optimalisatie en aanpassingen van uw buitenruimte.