De Bolderik

Wilde Bloemenzaden

Kwekerij De Bolderik is gespecialiseerd is in de productie en verwerking van zaden van inheemse bloemen ten behoeve van natuurontwikkeling, openbaar en particulier groen. Zij helpt u graag met haar bloemenmengsels om de bijen en vlinders een handje te helpen.

De Bolderik bestaat al sinds ca. 1987 in Noord-Holland als toeleveringsbedrijf van bloemzaden geproduceerd voor mengsels voor tal van projecten in Nederland. Sinds 2004 levert De Bolderik ca. 300 soorten inheemse bloemzaden grotendeels van eigen teelt voor bloemzaadmengsels voor allerlei toepassingen.

De Bolderik heeft kennis en ervaring op het gebied van inheemse flora, natuurlijk groenbeheer en productie en verwerking van zaden. We bieden naast advisering tevens de mogelijkheid tot projectbegeleiding.

Uit praktijkervaring is gebleken dat de beste resultaten worden bereikt met pure bloemzaadmengsels, zonder toevoegingen van graszaden. Aan onze mengsels zijn ze dan ook niet toegevoegd. Wij kunnen in overleg met u een mengsel op maat maken, aangepast aan de lokale omstandigeheden/wensen.

Door bij de samenstelling uit te gaan van algemeen voorkomende soorten zijn de zaadmengsels, tenzij anders aangegeven, algemeen toepasbaar in Nederland. Meer specifieke, zeldzamere soorten kunnen, afhankelijk van de locatie (in tuinen en urbane omgeving) worden toegevoegd.