Sportvisserij Nederland

Een veranderend klimaat heeft impact op vis. Hittestress, droogte en wateroverlast, we zien steeds vaker dat in stedelijk water calamiteiten optreden. Hoe kun je dit voorkomen? En nog beter: hoe zorg je dat met de aanpak van het probleem waterpartijen een bredere maatschappelijke functie krijgen?

Sportvisserij Nederland is de landelijke koepel van de 800 hengelsportverenigingen waarbij 700.000 sportvissers zijn aangesloten. We zijn gevestigd in Bilthoven en in 7 regiokantoren waar in totaal 100 professionals werken aan betere omstandigheden voor vis en meer mogelijkheden voor sportvissers. We adviseren waterschappen, gemeenten en hengelsportverenigingen onder andere over het beheer en de inrichting van stedelijk water.

Op onze stand aandacht voor de stadsvijver. De stadsvijver als plaats voor natuur en spelen. Ons concept van de VISparel geeft daarin een waardevolle invulling van de inrichting van het natte deel van de openbare ruimte. Waterpartijen bieden natuurbeleving, speelruimte, verkoeling en dragen bij aan de sponswerking (water vasthouden) van de stad. Groot voordeel van een als VISparel ingerichte vijver is de brede maatschappelijke waarde die gecreëerd wordt: voor alle leeftijdsgroepen en inclusief (ook geschikt voor mensen met handicap). Het verbetert biodiversiteit en is esthetisch aangenaam. Verder is de VISparel voor de wijk een uitloopgebied, verbetert het de betrokkenheid bij waterbeheer.

Kansen voor VISparels liggen er bij nieuw te graven water. Nieuwbouwwijken bieden veel kansen voor een optimale inrichting van stedelijke waterpartijen. Ook bestaande wateren kunnen relatief eenvoudig worden heringericht. Om maatschappelijke meerwaarde te creëren zijn eenvoudige maatregelen als de aanleg van een vissenbos en van vissteigers vaak al voldoende. Het proces van de ontwikkeling van zo'n VISparel wordt door Sportvisserij Nederland begeleid en deels gesubsidieerd. Hert proces op zichzelf brengt de buurt vaak in beweging, met een positieve uitstraling richting alle betrokken partijen.

Contact

Standnummer

2.1.04

Sektoren

Begrünung

Beratung & Management