Harkboot.nl

Harkboot.nl BV biedt een oplossing in de bestrijding van ongewenste (exotische) wortelende waterplanten met wortel en al. Ook voor woekerende waterplanten kan zij een oplossing bieden. Harkboot.nl biedt maatwerk en hanteert daarbij een ecologisch werkprotocol dat in overeenstemming is met de belangen van waterschappen, overheden en andere waterbeheerders.

Door toepassing van de harkmethode op onder meer inheemse soorten als ook exoten wordt de doorstroming van water langdurig verbeterd. Dit is van belang om zowel tijdens droge periodes als ook hevige regenval het waterpeil goed te kunnen reguleren. Ook wordt recreëren (varen/zwemmen/vissen) makkelijker.

De harkmethode is een goede oplossing voor het bestrijden van invasieve exoten die voorkomen op de Unielijst. Het is een duurzame methode die rekening houdt met het welzijn van waterfauna en het voorkomen van onnodige vissterfte.

In 2021 is de harkmethode genormaliseerd in een zogenoemde Nederlands Technische Afspraak (NTA). Aan de totstandkoming van deze NTA 8037:2021 hebben onder meer Sportvisserij Nederland, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, diverse waterschappen en Floron een bijdrage geleverd.

Deze NTA is in september 2022 omgezet in een Europese normering, de CWA 17916.

Het doel van deze normering is opdrachtgevers van waterbeheer een richtlijn te bieden voor het op duurzame en ecologisch verantwoorde wijze uitvoeren van onderhoud van watergangen.

Harkboot.nl heeft zich als doel gesteld middels een minimale CO2 footprint haar werk te doen. Met een groot verantwoordelijkheid besef heeft Harkboot.nl zich gecertificeerd middels de Co2 prestatieladder niveau 5 en VCA**. Harkboot.nl levert onder meer een bijdrage aan SDG doelen Klimaatactie, Leven in het water en Leven op het land.

Harkboot.nl - Verwijderen van waterplanten met wortel en al!

Contact

Leon Sterk & Veronique Jeunhomme
E. info@harkboot.nl
T. +31 (0) 50 364 1584

Standnummer

2.3.24

Webseite

Sektoren

Begrünung

Beratung & Management