Corvus Infra

ONTDEK DE KRACHT VAN DE FIJNE STRAAT

Een fijne straat. Die maak je niet in je eentje vanachter je bureau, maar samen. Samen met gebruikers en belanghebbenden. Al die verschillende belanghebbenden samenbrengen in een leefomgeving waarin iedereen zich fijn voelt. Daar blinkt De Fijne Straat in uit.

Begeleiding van plan tot ontwerp
De Fijne Straat ondersteunt overheden bij burgerparticipatietrajecten. Van de eerste inventarisatie tot en met de uitrol en verslaglegging. U kunt het allemaal, of juist een deel ervan, bij De Fijne Straat neerleggen. Wij zorgen dat het belang van de bewoners en stakeholders centraal staat, zonder dat dit ten koste gaat van de technische uitvoerbaarheid. Ook de daaruit voortvloeiende technische tekeningen kunnen wij voor u realiseren.

Zo worden projecten snel en succesvol tot een eind gebracht en ontstaat die fijne straat.

Contact

Standnummer

4.6.40

Sektoren

Beratung & Management