Dialog

Dialog is een online platform wat (strategisch) omgevingsmanagement in alle fases van een project inzichtelijk en herleidbaar maakt, dus ook participatie. Dat komt doordat Dialog is ontwikkeld voor en door omgevingsmanagers. Door integraties met andere tooling, is Dialog de plek waar alles samenkomt. Doordat de tool fase-overstijgend inzetbaar is, wordt de samenwerking tussen partijen gedurende de hele looptijd van een project helder en efficiënt.

Contact

Rutger den Hartog
Rutger den Hartog
E. rutger@getdialog.nl
T. +31 6 2044 9429