Acquire Publishing

Wij geloven dat we door het verbinden van mensen bij kunnen dragen aan het realiseren van een mooie, veilige, gezonde en duurzame fysieke leefomgeving. We maken, delen, verzamelen en bewerken kennis, zodat deze kan worden gebruikt door en uitgewisseld tussen professionals.

Met onze merken en events zorgen we voor bereik en autoriteit die een bijdrage leveren aan actuele maatschappelijke vraagstukken. Deze helpen professionals bij het gebruiken en uitwisselen van kennis. Persoonlijke aandacht staat centraal bij alles wat we doen.

  • De Grote Vragenshow

Tijdens Vakbeurs Openbare Ruimte op 5-6 oktober modereert Acquire Publishing de Grote Vragenshow bij hun op de stand.

Woensdag 5 oktober

15:00 - 16:00 uur

Hoe kan progressief mobiliteitsbeleid helpen de hitte in de stad te verminderen?

De auto uit het zicht, het blik onder de grond. Dat lijkt te passen bij het beleid van veel gemeenten. Gaat dat wel ver genoeg? Hoge en sterke bomen kunnen niet groeien op het dak van een ondergrondse parkeergarage. Zo ontstaan pleinen waar het juist warm is, in plaats van groene oases vol bomen die zorgen voor schaduw en een daling van de temperatuur.

´Zolang de automobilist tot in het centrum van de stad moet kunnen penetreren zal er weinig sprake zijn van grote stedelijke onthardingsoppervlakte.'

Donderdag 6 oktober

11:00 - 12:00 uur

Hoe kan lopen bijdragen aan een gezonde stad?

"De woonkwaliteit van de nieuwbouwwijk verslechtert omdat de mens te vaak wordt vergeten", zegt Ankie van Dijk – directeur Wandelnet. Een stevige uitspraak. Terwijl we juist gezonde steden willen ontwikkelen, benutten we niet alle kansen. "Projectontwikkelaars hebben een sterke greep op de ruimtelijke ontwikkeling. Als grondopbrengst maximaal moet zijn is er een lagere prioriteit voor publieke ruimte."

14:00 - 15:00 uur

Hoe slim zijn we over 10 jaar?

De hype rond het slimmer maken van de fysieke leefomgeving is voorbij. Waar staan we nu? Waar zien we echt slimmere visies, beleidsplannen of onderhoudsprogramma's? Wat leveren ze op in termen van kwaliteit, budget of tevredenheid van de gebruiker van de leefomgeving? Hoe organiseren we de slimme stad op lokaal, regionaal en landelijk niveau? We maken de balans op en proberen een reëel, wenselijk en haalbaar toekomstbeeld te schetsen.