SCIP

Wat is SCIP?

SCIP is hèt Smart City Integratie Platform, waarmee gegevens tussen applicaties kunnen worden gedeeld en automatisch worden vertaald naar de daarvoor geldende standaard (IMBOR, GWSW, GWSL, Handboek Bomen, NEN etc.)

Waarom SCIP?

Het beheer van de openbare ruimte bestaat uit verschillende vakdisciplines (verlichting, wegen, riolering, bomen, etc) waarbinnen allerlei werkprocessen (ontwerp, aanleg, plannen, inspectie, onderhoud, etc) worden uitgevoerd door partijen met vaak diverse applicaties.

Binnen deze openbare ruimte staan we voor grote uitdagingen variërend van het behoud van kennis, beperkt budget en scherpe klimaatdoelstellingen. Om deze uitdagingen aan te kunnen gaan is het belangrijk om een integraal samenhangend en actueel beeld te krijgen van de openbare ruimte én om deze werkprocessen op elkaar aan te sluiten, zodat we door data gedreven te werken elke dag ons beheer efficiënter kunnen uitvoeren.

SCIP maakt dit mogelijk door:

  • Eke softwareleverancier aan te sluiten op de daarvoor bestemde standaard en gegevens te delen met alle andere applicaties.
  • 'Eenmalig koppelen en meervoudig inzetten'.
  • overzicht en controle te houden op alle data binnen de openbare ruimte, inclusief toegang en gebruik.
  • Het leveren van één plek met inzicht in alle koppelingen, afhankelijkheden van applicaties en één dashboard om uitwisselproblemen bij de bron te herleiden.

Wil jij beter kunnen sturen op jouw kostbare assets in de buitenruimte en daardoor grip houden op jouw budget? Met SCIP kom je in-control.

Standnummer

4.2.51

Sektoren

Beratung & Management