BeheerVisie

BeheerVisie helpt gemeenten, waterschappen, groenbeheerders en andere organisaties om de openbare ruimte goed te beheren en zo de dienstverlening aan de burger te verbeteren. Met MeldDesk is BeheerVisie marktleider op het gebied van efficiënt meldingenmanagement.

Stand Number

4.3.42

Sectors

Advice & Management