AquaBASE

De stabiele basis voor waterbuffering.

De filosofie achter AquaBASE is ontstaan vanuit een omgekeerde probleemstelling. Hemelwater is niet het probleem, maar onderdeel van de oplossing.

Overheden (Gemeentes, Provincies, Waterschappen) hebben een zorgplicht voor hemelwater. Ze moeten zorg dragen voor het verwerken van het hemelwater in hun beheersgebied. Daarbij komt de wetenschap dat er door een veranderend klimaat en de verstedelijking, de waterhuishouding in Nederland veranderd. Op de Nederlandse markt zien we de laatste jaren steeds meer bedrijven die zich bezig houden met diverse manieren van water bufferen in de openbare ruimte. Een van de mogelijkheden is om onder een verharding (bestrating of asfalt) een fundering te creëren met een holle ruimte die gebruikt kan worden om water te bufferen. Het probleem van het creëren van holle ruimte is, dat deze vaak ten koste gaat van de stabiliteit van de constructie. Daar waar holle ruimte zit, is per definitie een verminderde stabiliteit. De verschillende belastingen op de constructie veroorzaken verschuivingen en zijn de oorzaak van spoorvorming en vervorming.

In het creëren van een stabiele holle ruimte zit bij AquaBASE het enorme voordeel. Dankzij de Accorder® van TenCate verbeteren we de stabiliteit waardoor er meer draagkracht in de constructie komt. We maken dus een fundering met holle ruimte, draagkracht én stabiliteit. Een groot voordeel is dat het volledige pakket wordt behartigd door één partij. Dus vanaf projectinitiatie en haalbaarheidsonderzoek tot oplevering en onderhoud is er één duidelijk aanspreekpunt voor de wegbeheerder.

Stand Number

4.6.24

Sectors

Pavement

Construction & Infrastructure


  • The most comprehensive event about products, services and technologies that shape public space.

  • Everything you need for your commercial projects in one place.

  • All aspects of public space in focus. Over 600 exhibitors.