Plennid

(s)ken jij ons al?

Als je voorbij onze beursstand loopt kan je ze niet missen: Onze QR codes. Vanuit duurzaam oogpunt werken wij namelijk zo min mogelijk met fysieke flyers en kaartjes (en als we die wel gebruiken dan worden ze gedrukt op biobased papier van olifantenpoep [*geurloos] of bermmaaisel). Als u dus meer informatie wilt, scan ons dan! U wordt zo vanzelf geleid naar de website of naar de contactgegevens van iedere medewerker.

Over Plennid

Bij Plennid maken we grondstofketens circulair, van ontwikkeling tot realisatie. Wij ontzorgen beleidsmakers, aannemers en verwerkers in de groensector door praktische invulling te geven aan hun circulaire visie en ambities. Samen zoeken wij naar hoogwaardige oplossingen voor reststromen die vrijkomen bij groenonderhoud door middel van efficiënt grondstofmanagement.

Onze visie

Wij werken aan een wereld waarin we de draagkracht van de natuur niet overschrijden. Een wereld waarin, ondanks een toenemende bevolkingsgroei, we ons geen zorgen hoeven te maken over ons eigen grondstoffenbehoeften of die van toekomstige generaties. Een wereld waarin geen onduidelijkheid bestaat over de herkomst van grondstoffen en waar partijen niet belemmerd worden in hun keuzes door ketenafhankelijkheid. Omdat ketentransparantie de standaard is en daarmee de ketens in staat zijn om decentraal hun werk op te pakken. Kortom, wij geloven in een wereld waar grondstoffen dusdanig geregisseerd worden dat deze altijd in overvloede beschikbaar zijn.

Daarom willen wij aanjager zijn van de grondstoffenrevolutie waarin 100% van de grondstoffen in elke situatie hoogwaardig toegepast wordt.

Plennid - Circulair advies, onderzoek & projectmanagement

Contact

Niek Franken
Niek Franken
E. niek@plennid.com
T. 0103330475

Stand Number

4.2.50

Website

Sectors

Green

Advice & Management