Kingfisher Natuurprojecten

Wij plaatsen jaarlijks vele kilometers aan amfibieënschermen zowel tijdelijk als permanente schermen, voor bijv. de rugstreeppad of zandhagedis. Daarnaast bouwen wij samen met de natuur aan nieuwe leefgebieden, leggen wij poelen aan, ijsvogelwandjes, vleermuizen bunkers en onderhouden wij met specialistische materiaal complete natuurgebieden.

Maar wij verzorgen ook het ecologische toezicht en begeleiding bij grote projecten voor overheden en aannemers in de gww, groen en bouw.

Contact

Erwin Teijgeler
Erwin Teijgeler
E. erwin@kfnp.nl
T. 0612101818

Stand Number

2.1.47

Website

Sectors

Green

Advice & Management


  • The most comprehensive event about products, services and technologies that shape public space.

  • Everything you need for your commercial projects in one place.

  • All aspects of public space in focus. Over 600 exhibitors.