Greenpoint Advies

Greenpoint is het online platform voor beheer van de openbare ruimte. Een BOR-systeem waarin u informatie over alle te beheren objecten op actuele BGT kaarten vastlegt en 24/7 kunt raadplegen. Als eersten in Nederland hebben Greenpoint en verschillende BGT-leveranciers een niét-pragmatische koppeling tussen BGT en BOR tot stand gebracht. Dit biedt de gebruikers (aan zowel de BGT- als de BOR-kant) volledig automatisch berichtenverkeer in twee richtingen.

Greenpoint is als beheersysteem integraal toepasbaar en wordt gebruikt voor groen, wegen, bebording, wegmarkeringen, maar ook voor rioleringen, sportvelden en begraafplaatsen. Greenpoint verbindt opdrachtgevers (overheden, woningbouwverenigingen, instellingen), opdrachtnemers (aannemers, re-integratiebedrijven, adviesbureaus) en belanghebbenden met adequate beheerinformatie.

De voordelen van Greenpoint op een rijtje:

 • Succesvolle BGT-BOR koppeling;
 • Integraal toepasbaar;
 • Actuele informatie 24/7 beschikbaar;
 • Eenvoudig delen van beheerinformatie;
 • Op elk niveau plannen en budgetteren;
 • Al 16 jaar ervaring met ontwikkelen in de cloud;
 • Eenvoudig gebruik van andere clouddiensten, zoals PDOK;
 • Geen maatwerk nodig.

Informatiebeheer

Het idee achter Greenpoint: eenduidige, actuele informatie over de openbare ruimte. Centraal opgeslagen en overal beschikbaar. Dit realiseert u met Greenpoint heel gemakkelijk dankzij

 • de presentatie van informatie aan de hand van kaartbeelden;
 • het gebruik van gratis digitale informatie van de Rijksoverheid, zoals de Natura 2000-gebieden, TOP10NL, de Ecologische Hoofdstructuur, het wegassenbestand, LV BAG, etc.;
 • de cloudoplossing: gebruikers kunnen altijd en overal bij de informatie en de functionaliteit van Greenpoint als ze maar internetverbinding hebben. Ook 'in het veld' kunt u dus (meet)gegevens direct opslaan;
 • delen van informatie met geautoriseerde gebruikers. U kunt iedereen toegang geven tot precies die informatie en functionaliteit die u zelf wilt;
 • een koppeling met BGT - IMGeo volgens het standaard koppelvlak StUF-Geo IMGeo, met geautomatiseerd berichtenverkeer.

Aanbesteding en samenwerking

Of u nu de voorkeur geeft aan gedetailleerde bestekken of aan prestatiecontracten: opdrachtgever en opdrachtnemer moeten dezelfde, heldere informatie hebben. Daarom

 • vindt u in Greenpoint alle denkbare kwalitatieve en kwantitatieve informatie over assets in de openbare ruimte, bovengronds en ondergronds;
 • kunnen de mensen in het veld deze informatie gemakkelijk actualiseren;
 • creëert u eenvoudig overzichten van uit te voeren werk;
 • kunt u aan objecten informatie koppelen, zoals storingen en meldingen, zodat u deze kunt analyseren en bewaken.

Omgevingsmanagement

Bij het beheer van de openbare ruimte betrekt u de mensen in de omgeving. Of dat nu omwonenden zijn, bezoekers, medewerkers of andere stakeholders. Daarom

 • kunt u met Greenpoint gemakkelijk informatie delen over projecten;
 • klachten en meldingen registreren en de afhandeling bewaken;
 • iedereen betrekken bij het up-to-date houden van informatie (crowdsourcing).

Planning en budgettering

Bij het beheren van de openbare ruimte spelen het plannen en budgetteren een belangrijke rol. Dat doet u in Greenpoint

 • op het niveau dat u kiest: groen, grijs en blauw in een specifiek gebied of juist op type object;
 • logisch en samenhangend: door uw onderhoudsplanning te presenteren in een kaartbeeld ziet u heel snel verbeterpunten en consequenties;
 • goed onderbouwd: u beschikt over gedetailleerde specificaties en historie voor elk object;
 • met een minimum aan verspillingen. U kunt onderhoud en/of vervanging combineren per sector (groen, grijs, blauw), per type object of op gebiedsniveau.

Stand number

4.5.38

Sectors

Advice & Management