Van Ooijen Gouda

Van Ooijen Gouda is al sinds 1955 specialist in het aannemen van projecten in de Wegenbouw en Railinfrastructuur. We doen aan asfaltverharding, bestratingen, rioleringen, funderingen en de (her)inrichting van wegen en terreinen. In de railinfrastructuur verzorgen we aanleg en onderhoud van perrons, schouwpaden, dienstwegen, geluidsschermen, fietsenstallingen en overwegen. Uiteraard allemaal met persoonlijk advies en begeleiding, nauwgezet, deskundig, onder strikte kwaliteitseisen en met aandacht voor het milieu.

Stand number

4.2.36

Sectors

Green