Sustainder

Sustainder is een nieuw, innovatief Nederlands bedrijf dat smart lighting en smart city oplossingen levert aan klanten in binnen- en buitenland.

Het begint met licht
Het verlichtingsnetwerk vormt voor ons de centrale hub voor de smart city. Een open systeem waar telkens nieuwe applicaties aan worden toegevoegd. In de snel veranderende wereld is het van belang om toekomstvaste oplossingen te bieden. Al onze armaturen zijn daarom modulair opgebouwd en bevatten basis-sensoriek die metingen mogelijk maken van onder andere temperatuur, lichtgevoeligheid en energieverbruik. Zo bouwen we aan een duurzame, veilige en gezonde samenleving. Daarbij hanteren we de volgende 6 principes, richtlijnen voor onze manier van denken en doen:


1. Be future proof
Het verlichtingsnetwerk is de basis voor de smart city met de lantaarnpaal als vertrekpunt. Onze armaturen zijn dankzij het unieke cassette systeem, connectivity en open architectuur vandaag al gereed voor toekomstige ontwikkelingen.

2. Walk the talk
Er wordt veel gesproken over slimme verlichting. Wij voegen de daad bij het woord zodat u vandaag al kan beginnen. Met onze eigen kwaliteitsproducten gemaakt in onze eigen fabriek. Dutch design, made in Holland.

3. Be committed
Bijdragen aan de transitie naar een duurzame samenleving. Dat zit in ons DNA. Met betrokken mensen en toekomstbestendige producten.

4. Be agile
De maatschappij en techniek veranderen zo snel, dat langlopende masterplannen achterhaald zijn. De nieuwe wereld vraagt om flexibele , snelle partners en toekomstbestendige oplossingen.

5. Partner up
We hebben onze eigen specialistische rol binnen het eco-systeem van smart city ontwikkelingen. Door samenwerking met complementaire partijen behalen we het optimale resultaat.

6. Keep it clean
Openbare verlichting kan naast functioneel ook mooi zijn. En door functies te combineren binnen onze armaturen, strijden we tegen verrommeling van de publieke ruimte.

Stand number

3.5.35

Sectors

Lighting