Bouw & Infra

Slim beheer van openbare ruimte vraagt om een integrale benadering waarbij bovengrondse en ondergrondse disciplines samenwerken. Denk hierbij aan de indeling van de ondergrond in relatie tot of ten dienste van bovengrondse ruimtelijke ordening, bijvoorbeeld door coördinatie op ligging van kabels, leidingen en riool, archeologie, ecologie (bomen), netbeheerders, ondergronds bouwen, duurzame ondergrondse infrastructuren (smart-grid) en gis-toepassingen, WION, KLIC-systematiek, Telecommunicatiewet, Publicatie 250, Velin- en Vewin-voorwaarden.

Bouw & Infra is slechts één van de acht sectoren op Vakbeurs Openbare Ruimte. De andere sectoren zijn: Sport, Spel & Recreatie, Licht, Groen, Straatmeubilair, Bestrating, Landschapsarchitectuur & Ontwerp en Advies & Beheer.

  • The most comprehensive event about products, services and technologies that shape public space.

  • Everything you need for your commercial projects in one place.

  • All aspects of public space in focus. Over 600 exhibitors.