Pragma Nederland

Pragma Nederland zorgt voor optimalisatie van beheer-, onderhouds- en assetmanagementprocessen. We ontwikkelen hiervoor een gedegen strategie en maken de praktische vertaalslag naar de werkzaamheden op de werkvloer.

Parkeermeters, groen, scholen, sportfaciliteiten, wegen, viaducten, bruggen en rioleringsstelsels. Zomaar een greep uit de assets van gemeenten en provincies. Assets die schoon, compleet en veilig moeten zijn en blijven, tegen maatschappelijk verantwoorde kosten. Door goed beheer van deze assets zijn hun prestaties gegarandeerd, blijven zij beschikbaar en veilig en voldoen ze aan het milieubeleid. Assetmanagement helpt gemeenten en provincies bij het in kaart brengen van de prestaties, risico's en kosten van de assets.

Dit is het speelveld van assetmanagement:
• Optimaliseren en besparen door continu te verbeteren
• Uitbesteden of samenwerken in de keten waar gezamenlijke voordelen zijn te behalen
• Waar mogelijk risico's accepteren, uiteraard binnen vooraf bepaalde grenzen