DCM

DCM voert een pro-actief beleid op het vlak van ecologie en maatschappij. Het basisprincipe dat organische meststoffen, bodemverbeteringsmiddelen en substraten, essentieel zijn voor een duurzaam groenbeheer, staat centraal. Bij DCM worden meststoffen vervaardigd volgens een uniek industrieel concept. Om kwaliteit, traceerbaarheid en duurzaamheid te kunnen waarborgen gaat aan de aankoop van grondstoffen een minutieus selectieproces vooraf. Een waaier van meer dan 40 grondstoffen stelt ons in staat om voor elke type beplanting en elke seizoen een uitgekiende meststof samen te stellen. Kortom, DCM biedt een duurzaam top-product aan dat bovendien voldoet aan de eisen van duurzaam inkopen, gemaakt volgens het 'Cradle-to-Cradle' principe: langzaam werkend en met minder uitspoeling.

Naast duurzaamheid blijft innovatie een belangrijke drijfveer voor DCM. In ons onderzoekscentrum Scientia Terrae vzw streven we onophoudelijke naar de ontwikkeling van nieuwe hoogwaardige producten die tegemoetkomen aan de steeds veranderende vraag inzake bodemvruchtbaarheid. De zorg voor plant, mens, en milieu is hierbij een vanzelfsprekend uitgangspunt. Het mag dus gezegd: DCM draagt zorg voor openbaar groen, nu én in de toekomst.

Contact

Gerrit Klop
E. gkl@dcm-info.nl
T. 0714018844