Boomadvies Nederland B.V.

Boomadvies Nederland is een advies- en projectbureau met jarenlange ervaring op het gebied van onderzoek en advies in het stedelijk gebied. Vanuit deze ervaring hebben we ons ontwikkeld tot een allround partner die fungeert als de schakel tussen bomen (groen) enerzijds en de stedelijke omgeving (grijs) anderzijds. Wij adviseren alle betrokken partijen – waaronder gemeenten, netbeheerders, wegenbouwers en groenbeheerders – met als doel het vinden van praktische oplossingen en toepassingen om groen en grijs optimaal te laten samenkomen.

Contact