Prolock

Prolock is het innovatieve grond- en waterkeringssysteem van Profextru. Dit Nederlandse bedrijf is gespecialiseerd in duurzame oplossingen van gerecycled kunststof. De slimme, kostenefficiënte grond- en waterkeringen worden nationaal en internationaal door tal van gemeenten, provincies en groenbeheerders ingezet als bijvoorbeeld beschoeiing, damwand, grondwaterkering of kwelscherm. Zij kiezen met name voor de Prolock systemen vanwege de bewezen langere levensduur, de lagere kosten in vergelijk met systemen op basis van hardhout of staal en het feit dat deze grond- en waterkeringen tot zes keer gerecycled worden. Dit maakt Prolock duurzaam, slim, technisch hoogstaand, milieuverantwoord en economisch aantrekkelijk.

Standnummer

4.5.48

Website

Sectoren

Straatmeubilair