Groenestein Beheersoftware

Groenestein Beheersoftware (GB) bouwt en levert programmatuur voor beheer van de openbare ruimte. Sinds 1986 is een reeks van modules gebouwd die de beheerder van de openbare ruimte helpen bij het goed beheren van zijn wegen, lichtmasten, bomen, speeltoestellen, groen, riolering enzovoort. GB biedt het meest complete pakket voor beheer van de openbare ruimte van alle aanbieders in deze sector. Deze reeks van modules wordt steeds verder verbeterd en uitgebreid. Hiermee is direct de missie van GB omschreven: het bouwen van een complete en perfecte set gereedschap voor de beheerder van de openbare ruimte.

GB richt zich uitsluitend op de automatisering voor beheer van de openbare ruimte. Anders dan collega-bedrijven levert GB geen inhoudelijk advies of diensten op BOR-gebied, wij laten dat over aan de vele andere aanbieders daarvoor. Dit betekent dat u probleemloos uw favoriete adviseur of dienstverlener kunt inschakelen. Natuurlijk levert GB wel alle bijbehorende diensten zoals opleidingen, technisch advies, installatie van software, conversie van gegevens, de bouw van maatwerkprogrammatuur en een vakkundige en alert reagerende helpdesk.

De producten
GB Beheer is een integraal beheersysteem voor de openbare ruimte. Het bestaat uit:

 • Een centrale module waarmee de inrichting van het systeem geregeld wordt en waarmee de door alle modules gebruikte gegevens centraal beheerd worden, zoals de BAG koppeling en dergelijke.
 • Een geografische module waarin de beheerkaarten en alle andere grafische aspecten van een compleet BOR-systeem, zoals BGT-koppeling, verzorgd worden.
 • Een hele serie van onderwerp-specifieke beheermodules voor alle BOR-onderwerpen, zoals wegbeheer, groenbeheer enzovoorts. In totaal biedt GB Beheer 19 modules, hiermee kunt u op elk beheer-vraagstuk een passend antwoord geven.

Met GB Beheer heeft u binnen een systeem ook alle gereedschap beschikbaar voor een integrale aanpak van het beheer van de openbare ruimte. De flexibiliteit van GB Beheer ongeëvenaard, u kunt letterlijk elke denkbare wens op het gebied van inrichting realiseren. GB Beheer voldoet verder aan alle standaarden en koppelingen die voor BOR relevant zijn, zoals BAG-koppeling, BGT Berichtenverkeer, alle relevante CROW- en NEN-standaarden. Naast een beheersysteem heeft GB ook een aantal zelfstandige ondersteunende programma's, zoals GB Bestekcontrole, GB BlusBeheer en GB Monitoring.

Internet
GB Beheer werkt via internet, het is een SAAS-applicatie. Dit betekent dat u altijd en overal gebruik kunt maken van het systeem als u een computer met een internetverbinding heeft. Ook mobiel internet is heel goed bruikbaar, zodat gebruik en goed bijhouden van beheergegevens veel eenvoudiger wordt. Plaatselijk geen internetverbinding? Geen probleem, ook hier heeft GB een oplossing voor. Doorwerken is altijd mogelijk. U hoeft zich bovendien geen zorgen te maken over het technisch beheer van de hosting omgeving; GB verzorgt dat voor u.

GB Beheer hoeft u niet aan te schaffen, u kunt een abonnement nemen voor gebruik van het systeem. Dit biedt de extra flexibiliteit die past bij internetapplicaties.

Beheersystemen
Een beheersysteem dient voor het beheer van een onderdeel van de openbare ruimte, zoals het groen of de wegen of de speelplaatsen. Ieder beheersysteem heeft een aantal modules, elk dienend voor een deel van het beheerproces. Zo zijn er altijd gegevensinvoer- en rapportagemodules, een module voor bijhouden van digitale tekeningen met koppeling naar beheergegevens, planningsmodules enzovoorts. Objecten uit ieder beheersysteem kunt u grafisch weergeven in GB Geografisch en op die manier onafhankelijk van elkaar tonen en bewerken. GB heeft de volgende beheersystemen beschikbaar:

 • GB WegBeheer, voor beheer van wegen en verhardingen.
 • GB GroenBeheer, voor beheer van algemeen groen.
 • GB LichtBeheer, voor beheer van openbare verlichting.
 • GB BoomBeheer, voor beheer van bomen.
 • GB RioolBeheer, voor beheer van het rioolsysteem.
 • GB SpeelBeheer, voor beheer van speeltoestellen, -ondergronden en -plaatsen.
 • GB WaterBeheer, voor beheer van watergangen.
 • GB OeverBeheer, voor beheer van oevers en beschoeiingen.
 • GB CivielBeheer, voor beheer van civiele kunstwerken.
 • GB KabelBeheer, voor beheer van kabels en leidingen.
 • GB BordBeheer, voor beheer van borden.
 • GB GrafBeheer, voor beheer van begraafplaatsen.
 • GB Flora en Fauna, voor registratie van waarnemingen van planten en dieren.
 • GB Archeologie, voor het vastleggen van archeologische vondsten.
 • GB MonumentBeheer, voor registratie van monumentale panden.
 • GB Weginspectie, voor het uitvoeren van inspecties

Standnummer

4.5.50

Website

Sectoren

Advies & Beheer