Inter Groep Bouw & Infra

Inter Groep Bouw & Infra fungeert als een virtuele markthal waarin een verzameling van in bouw en infra gespecialiseerde bedrijven is gevestigd.

De virtuele markthal is een unieke constructie met een unieke sfeer. Je ervaart er een andere, rijker geschakeerde manier van zakendoen. Het gonst er van de dynamiek, bedrijvigheid en ontmoetingen. Uiteenlopende disciplines en culturen komen er samen, met als verbindende factor: de liefde voor bouw en infra. Je merkt het aan het plezier in technische uitdagingen, het plezier van kennis uitwisselen, het plezier in zakendoen en het plezier in samenwerken. Er heerst een synergie waar iedereen energie van lijkt te krijgen. De tevredenheid over de geboden – specialistische en integrale – oplossingen en de gerealiseerde resultaten bevestigen het vertrouwen dat de opdrachtgever in de groep en de bedrijven stelt. IGB&I biedt de zekerheid van kwaliteit en fungeert dan ook zo ongeveer als kwaliteitskeurmerk.