MBS Groep

Uw keerwandspecialist uit Soest
De hoogwaardige keerwanden van MBS Beton worden veelvuldig toegepast binnen de infrasector. Onze keerwanden worden onder andere gebruikt voor het realiseren van een opslag, als grondkering en om hoogteverschillen op te vangen. De keerwanden zijn verkrijgbaar in uiteenlopende afmetingen, uitvoeringen en verkeersklasses. U geeft uw project een unieke uitstraling met onze keerwanden met patroon en kleur en onze speciale structuurwanden.

Overige prefab betonproducten
Naast keerwanden produceren wij diverse andere prefab betonproducten voor toepassingen binnen de infrasector waaronder betonplaten voor verharding, stapelblokken voor het gemakkelijk realiseren van een opslag en waterputten.

Prefab waterbergingskelders
Samen met MBS Kelderbouw realiseren wij structurele en duurzame oplossingen op het gebied van waterberging om wateroverlast tijdens extreme neerslag tegen te gaan. In waterbergingskelders van prefab beton onder bijvoorbeeld pleinen en parkeerplaatsen wordt regenwater opgevangen waarna het langzaam in de bodem terugvloeit of vertraagd wordt afgevoerd naar het gemeentelijke HWA riool of oppervlaktewater. Ook kan het regenwater worden vastgehouden voor hergebruik.

Een eerlijk en passend advies
De kracht van MBS Beton is gelegen in de korte lijnen die de organisatie kent. Een eerlijk en passend advies in het voortraject in combinatie met het leveren van een goed product is kenmerkend voor MBS Beton.