Werkwijze(R)

Werkwijze(R) is het ideale kaartplatform voor de coördinatie van werkzaamheden in de buitenruimte, voor de optimalisatie van communicatie bij de uitvoering en voor de informatieverstrekking aan de opdrachtgever.

Het is een praktisch digitaal platform gebaseerd op GIS en levert alle benodigde informatie voor opdrachtnemer en opdrachtgever.

  • Alle beheers- en onderhoudsgegevens in één overzichtelijk GIS-platform;
  • Optimalisatie van communicatie in uitvoering;
  • Informatieverstrekking aan opdrachtgever;
  • Digitalisering van kaarten en werkprocessen;
  • Gebruiksvriendelijk voor hovenier, aannemer en loonwerker;
  • Aansturing van buitendienstmedewerkers, machinisten en onderaannemers.