ecoDynamic

ecoDynamic, staat voor: ecologisch, duurzaam en bovenal dynamisch. Dit betekent dat wij producten voeren die innovatief en vernieuwend zijn voor de openbare ruimte. Door onze kennis en ervaring binnen de civiel- en cultuurtechnische sector kunnen wij producten leveren die zorgen voor een natuurlijke uitstraling van o.a. voetpaden, fietspaden, pleinen, boomspiegels, parkeerplaatsen en evenemententerreinen.

Momenteel heeft ecoDynamic 3 producten: Stabilizer, Stabilizer Basic en Grass Parking.
Het product Stabilizer is de afgelopen jaren op het gebied van duurzame verharding een begrip geworden. Stabilizer is voorzien van het A+ Greenlabel.

De Stabilizermengsels zijn door de vernieuwde samenstelling niet alleen CO2 neutraal maar ook, zoals wij dat noemen, CO2 neutral+. Dit betekent dat de samenstelling van het product dusdanig is dat er bindingscapaciteit in het product overblijft om niet alleen de bij productie veroorzaakte CO2 te compenseren, maar ook elders veroorzaakte CO verontreiniging te binden.

Grass Parking is in basis ontwikkeld als constructie voor graslandingsbanen of "de schouders" (uitloopstroken) van normale landingsbanen. Het wordt in Nederland toegepast op onder andere evenemententerreinen, overloop parkeerplaatsen en brandweeropstelplaatsen in gazons. Kortom; overal waar men natuurgras wil hebben dat bij alle weersomstandigheden voor alles en iedereen begaanbaar is.