SMARTICIPATIE

SLIM PARTICIPEREN IN HET PUBLIEKE DOMEIN

Smarticipatie faciliteert PUBLIEKSPARTICIPATIE door visuele en digitale tools in te zetten waarmee het bereiken van doelgroepen wordt vergroot en vergemakkelijkt, de response aanzienlijk verhoogt wordt, de ingewonnen data aan relevantie wint en het draagvlak groeit.

RUIMTE VOOR DIALOOG

Samen een idee tot leven wekken begint met interesse voor elkaars beleving. Om elke stem te kunnen horen, moet ieder zich kunnen uiten. We helpen jouw project of initiatief met een succesvol participatietraject. Dat kan snel en zeer betaalbaar worden gerealiseerd. We zijn nieuwsgierig naar jouw uitdagingen en spreken je graag in de SLIMME WIJK!

Standnummer

4.2.56 - B

Sectoren

Advies & Beheer