Civity

Samen werken aan een slimme stad

Samen met aanbieders en gebruikers van data werken aan een leefbare, duurzame, veilige en uitnodigende stad, dat is wat ons bij Civity drijft.

Met onze kennis van lokale overheden, het inzicht in stedelijke processen, ons geloof in de kracht van netwerken en onze passie voor data, leveren we een bijdrage aan de ontwikkeling van steden. Steden met een prettige leefomgeving voor inwoners, bedrijven en bezoekers. Waar data ten dienste staat van slimme toepassingen die operationele kosten verlagen, tot duurzame oplossingen leiden en de dienstverlening verbeteren.

Wat bieden we?

Data infrastructuur en logistiek
Civity heeft kennis van datalogistiek en datamanagement in de breedste zin. We hebben onze oorsprong in open data van overheden met CIP Open Data. Met de overige modules van het 'City Innovation Platform' bieden we nu een complete en geïntegreerde oplossing voor alle soorten data, ongeacht de aanbieder of vrager.

Slimme toepassingen
Om de waarde van data zichtbaar te maken, ontwikkelt Civity concrete oplossingen. Met toepassingen als Slim Melden, Snuffelfiets en Climate City laten we zien hoe (open) data, participatie en betere dienstverlening bijdraagt aan een duurzame en leefbare stad.

Standnummer

2.2.16

Sectoren

Advies & Beheer