Van Doorn Buitenruimte

In 1963 stapten vijf broers op hun fiets om de eerste opdrachten binnen te slepen, het bedrijf Gebroeders van Doorn Geldermalsen B.V. was geboren. Anno nu werken de tweede en derde generatie Van Doorns samen aan een schone en veilige infrastructuur.

Ons werk omvat een breed spectrum van de Grond- Weg- en Waterbouw en de Groen- en cultuurtechniek. We houden ons vooral bezig met de volgende disciplines:

Aanleg
Onder andere: riolering, bestrating, faunapassages, geleiderail, CADO's, terreinverhardingen, grondverzet en (her)inrichting van landschappelijk groen.

Onderhoud
Volledig onderhoud van diverse arealen in Nederland op basis van (UAV-gc) contractvorm. Onderhoud en reparatie van (vaar)wegen, kunstwerken, geleiderail en verzorgingsplaatsen, calamiteitendienstverlening en maaiwerkzaamheden.

Beheer
De volledige zorg voor objecten van de opdrachtgever. De juiste zorg op de juiste plek en op het juiste moment op en rond (vaar)wegen, sluizen en kunstwerken.

Reiniging
Wegdekreiniging (waaronder ZOAB en Dubofalt) veegwerkzaamheden, kolkenreiniging, het wassen van tunnelwanden, inzet bij calamiteiten en het verwijderen van graffiti.

Opdrachtgevers
Wij werken voor diverse opdrachtgevers, zoals Rijkswaterstaat, gemeenten, Provincies, (semi-) private bedrijven en instellingen.

Standnummer

2.3.29

Sectoren

Bouw & Infra

Advies & Beheer