Stichting Steenbreek

Stichting Steenbreek helpt u om onze leefomgeving te vergroenen en onnodige verharding tegen te gaan. Dit doen we samen met aangesloten gemeenten, provincies, waterschappen, projectontwikkelaars, woningbouwcorporaties, kennis- en onderwijsinstellingen en andere betrokken maatschappelijke organisaties.

Onze leefomgeving verandert in een snel tempo. Plant- en diersoorten verdwijnen en levende systemen raken verstoord. Daarom helpt elke vierkante meter steen die wordt vervangen door groen. Het water kan weer in de bodem zakken, de temperatuur in de stad wordt getemperd, fijnstof wordt afgevangen, insecten, amfibieën, vogels en kleine dieren vinden weer een leefgebied, het bodemleven verbetert en mensen voelen zich prettiger en gezonder.

Stichting Steenbreek focust haar activiteiten op vier kernthema's: biodiversiteit, klimaatadaptatie, sociale cohesie en gezondheid.

Standnummer

2.1.54

Sectoren

Groen

Bestrating