Groen Als Een Service

Het idee is niet meer afgerekend te worden op de aanleg en onderhoud van groen, maar op de waarde die de inrichting heeft voor de gebruiker. Deze waarde wordt uitgedrukt in ecosysteemdiensten. Ecosysteemdiensten van groen zijn bijvoorbeeld CO₂-binding, waterberging, biodiversiteit, sociale cohesie en verkoeling. Dat betekent dat wij niet alleen bomen aanplanten en snoeien, maar ook sensoren plaatsen, metingen doen en de data analyseren. Op basis van deze indicatoren verbeteren we de inrichting van de openbare ruimte en laten we zien dat het groen dat we beheren daadwerkelijk de afgesproken ecosysteemdiensten levert. Dus Groen Als Een Service, afgekort GAES.

GAES-project Den Haag
Het eerste GAES-project voeren wij uit voor de gemeente Den Haag. Op het Gouverneurplein meten wij de luchttemperatuur en het bodemvocht. Deze gegevens gebruiken wij voor een plan voor de herinrichting van het plein, om het plein koeler te maken en het regenwater af te koppelen en te infiltreren.