Versluys Groep

De Versluys Groep is al sinds 1898 actief op het gebied van aanleg en onderhoud van wegen. Alle disciplines zijn in huis om wegen te renoveren en/of nieuwe wegen aan te leggen, Het is een modern goed geoutilleerd wegenbouw- en verkeerstechniekbedrijf en werkt landelijk. Versluys is toonaangevend en innoverend in de sector; Waarde creëren voor de klant, behoud van het ambacht en kwaliteit zijn onze sleutelwoorden; Er wordt gestreefd naar een optimale samenwerking in de keten samen met partners in de sector; Bij Versluys is maatschappelijk verantwoord ondernemen een vanzelfsprekendheid.