Norminstituut Bomen

Norminstituut bomen
Het Norminstituut Bomen heeft als doel de kwaliteitszorg rond bomen te verbeteren. Het instituut ontwikkelt en standaardiseert kwaliteitseisen, richtlijnen en normen voor werkzaamheden in, rond en met bomen. Dit resulteert in procesmatige, uniforme werkwijzen en toetsbare eisen, zoals uitgewerkt in het Handboek Bomen. Het Norminstituut Bomen is onafhankelijk en voert zelf geen advies- of uitvoeringswerkzaamheden uit.

Gebruikerslicentie
Een gebruikerslicentie van het Norminstituut Bomen biedt u en de collega's binnen uw organisatie onbeperkt en overal toegang tot haar Kennisbank en instrumenten waarmee de kwaliteitszorg rond bomen kan worden geprofessionaliseerd. Naast instrumenten als het Handboek Bomen, het rekenprogramma Boommonitor, de Resultaatsmeter en de Bomenposters omvat de gebruikerslicentie onder meer deelname aan de regionale themabijeenkomsten en de Landelijke Gebruikersdag. Ook verzorgt Norminstituut Bomen de persoonscertificaten Controleur Handboek Bomen en Data Inspecteur Bomen.

Draagvlak
Het Norminstituut Bomen gaat nadrukkelijk de samenwerking aan met marktpartijen in de groenbranche.

Norminstituut Bomen vraagt tijdens de beurs aandacht voor Bomen Zijn Belangrijk.