Rockflow by ROCKWOOL

Rockflow bouwt mee aan klimaatrobuste steden. Hierbij maken we gebruik van clevere oplossingen gemaakt van volledig circulaire steenwol.

Rockflow
Rockflow is een innovatief watermanagementsysteem dat de neerslag van extreem zware regenbuien snel en effectief buffert om het daarna gedoseerd te infiltreren in de bodem of af te voeren naar het rioolsysteem. Rockflow wordt onder meer toegepast bij wateroverlast in straten, op pleinen en in wijken, bij de afkoppeling van gebieden van het rioleringsnet, en bij de (her)inrichting van wadi's.

De voordelen van Rockflow

  • Hoge afwaterings- en buffercapaciteit: Rockflow steenwol elementen kunnen in zeer korte tijd 95% van hun volume aan water opnemen. Dat betekent dat vrijwel het gehele volume van de elementen beschikbaar is voor de opvang van water.
  • Geen verlies van stedelijke ruimte: Het basismateriaal is steenwol en dat heeft alle eigenschappen van steen. Auto's kunnen bovenop het systeem parkeren zonder dat de elementen hun vorm verliezen of aan functionaliteit inboeten. Alle stedelijke functies blijven gewoon gehandhaafd.
  • (In-)filterend: De structuur van de steenwolelementen filtert eventuele vervuiling uit het instromende water, waardoor het systeem niet verstopt raakt. Het systeem blijft aan de onderzijde infiltreren, zelfs zonder gebruik van geotextiel. Het water lokaal vasthouden is goed voor de waterbalans.
  • Flexibel: De steenwolelementen zijn eenvoudig en zonder verlies van eigenschappen tijdens en na de installatie aan te passen (zonder afbreuk te doen aan kwaliteit en prestaties), zodat eventuele leidingen of andere obstakels in de bodem geen beletsel vormen.
  • Duurzaam: Steenwol is een natuurlijk materiaal (gemaakt van natuurlijk gesteente) dat op een duurzame manier wordt geproduceerd door ROCKWOOL. Steenwol is 100% recyclebaar.

Contact