Tensar International

Wij hebben meer dan 30 jaar ervaring met het produceren, ontwikkelen en ontwerpen van innovatieve en duurzame constructies als alternatief voor traditionele technieken. Gedurende die periode zijn onze geogrids en geotextielen en systemen zorgvuldig maar ook uitvoerig getest door nationale overheden, vooraanstaande universiteiten en onafhankelijke laboratoria.

Deze hoogwaardige oplossingen zijn overal ter wereld toegepast in talloze civieltechnische projecten (variërend van wegen, landingsbanen, aardebanen, opstelplaatsen voor kranen, spoorwegen, havens, huizen, retail- en commerciële ontwikkelingen) tot toepassingen in mijnbouw, erosiepreventie en de afvalverwerkende industrie. Of er nu keermuren of steile taluds nodig zijn met verschillende hellingshoeken, slappe grond moet worden gestabiliseerd of asfaltlagen moeten worden gewapend voor een betere werking in de praktijk, Tensar International heeft de oplossing.

Echte besparingen
Tensar Technology is erop gericht u te helpen (bouw)tijd te besparen, aanlegkosten terug te dringen en aanzienlijke milieutechnische voordelen te behalen met eenvoudige oplossingen voor ingewikkelde constructieve problemen. Met onze innovaties, bewezen technologieën, ruime industriële kennis en ervaring leggen wij de basis voor optimalisatie van uw project.

Ons uitgebreide, wereldwijde netwerk van regionale kantoren, productiefaciliteiten en distributeurs biedt u alle ondersteuning, terwijl ons team van ingenieurs van meet af aan met u samenwerkt aan het ontwerp. Hiermee kunt u uw doelstellingen op tijd en binnen uw budget realiseren.

Contact

Paul ter Horst
Paul ter Horst
E. terHorst@Tensar.nl
T. +31681477949