Bijenhotelkopen.nl

Kom in actie en help de wilde bij! Dat is hard nodig, want het gaat niet goed met de Nederlandse wilde bijen: de helft van alle 358 soorten is bedreigd. En dat terwijl ze heel belangrijk zijn voor onze voedselvoorziening. 80% van onze eetbare gewassen is afhankelijk van bestuiving door wilde bijen en andere bestuivende insecten. Wilde bijen zijn dus cruciaal voor de productie van ons voedsel. De grootste bedreiging waar de wilde bij mee te kampen heeft is gebrek aan voedsel en nestgelegenheid.

Een duurzaam bijenhotel is een veilige nest-, rust- en overwinteringsplaats voor wilde bijen. In de holle bamboe stengels en in de houten blokken met gaatjes kunnen de wilde bijen en bestuivende insecten namelijk schuilen, eitjes leggen en overwinteren.

Met onze professionele bijenhotels kunnen wij gemakkelijk en snel extra kunstmatige nestgelegenheid aanbieden. Wij leveren aan gemeenten, bedrijven (bedrijfsterreinen), natuurorganisaties en agrarische coöperaties. Ons eigen montageteam kan tevens de plaatsing in Nederland en België verzorgen.

Voordelen van onze bijenhotels:

  • een uniek, natuurlijk product
  • geeft ondersteuning aan de wilde bijen en bestuivende insecten
  • hout is afkomstig uit Nederlandse (Veluwe) bossen
  • hoeft niet gereinigd te worden
  • er zijn meerdere modellen op voorraad aanwezig
  • maatwerk is mogelijk
  • bijleveren van educatieve bebording, incl. eigen logo's, is mogelijk
  • de bijenhotels worden geproduceerd door BIJzondere medewerkers in onze eigen sociale werkplaats in Overlooon (Noordoost-Brabant)

Wij zijn aangesloten bij NL Greenlabel.