De Bolderik

Wilde Bloemenzaden

De Bolderik Wilde Bloemenzaden staat voor het behoud van de Nederlandse flora en alles wat daar mee samenhangt.

De Bolderik is gespecialiseerd is in de productie, verwerking en toepassing van zaden van inheemse bloemen ten behoeve van natuurontwikkeling, openbaar en particulier groen. De Bolderik helpt u graag met haar bloemenmengsels om de bijen en vlinders een handje te helpen.

De Bolderik Wilde Bloemenzaden bestaat al sinds ca. 1987 in Noord-Holland. Sinds 2004 levert De Bolderik ca. 300 soorten inheemse bloemzaden grotendeels van eigen teelt voor bloemzaadmengsels voor allerlei toepassingen.

De Bolderik heeft kennis en ervaring op het gebied van inheemse flora, natuurlijk groenbeheer en productie en verwerking van zaden. We bieden naast advisering tevens de mogelijkheid tot projectbegeleiding.

Uit praktijkervaring is gebleken dat de beste resultaten worden bereikt met pure bloemzaadmengsels, zonder toevoegingen van graszaden. Aan onze mengsels zijn ze dan ook niet toegevoegd. Wij kunnen in overleg met u een mengsel op maat maken, aangepast aan de lokale omstandigheden/wensen.

Door bij de samenstelling van onze standaardmengsels uit te gaan van algemeen voorkomende soorten zijn de zaadmengsels, tenzij anders aangegeven, algemeen toepasbaar in Nederland. Meer specifieke, zeldzamere soorten kunnen, afhankelijk van de locatie (in tuinen en urbane omgeving) worden toegevoegd.