FURBAN

Furban: Stakeholders betrekken bij de openbare ruimte

Weten welke inrichting van de openbare ruimte het beste past bij de behoeften van omwonenden? Met het online platform Furban denk je gemakkelijk samen na met bewoners over een plein, buurt of straat, door binnen een 3D-ontwerpomgeving objecten in de ruimte te plaatsen. Met het online platform van Furban haal je als gemeente of projectontwikkelaar zo gemakkelijk de beste ideeën op, vergelijk je ze met elkaar en weet je snel waar behoefte aan is. De beoogde inrichting bekijkt iedereen daarna gemakkelijk op zijn of haar eigen telefoon in augumented reality, op de locatie zelf.

Eenvoudig in gebruik voor professionals

Als opdrachtgever plaats je zelf eenvoudig een project op Furban, waarna je belanghebbenden laat kiezen uit voorstellen of aan de slag laat gaan met eigen ontwerpen. Zo geef je een actieve invulling aan de betrokkenheid van omwonenden: mensen vinden het leuk om mee te doen. Buurtgenoten kunnen in gesprek met elkaar en met jou via chat, eenvoudig en intuïtief.

Vrijwel iedere bibliotheek met 3D-objecten is te koppelen binnen Furban. Zo gebruikt iedere deelnemer altijd de objecten die ook daadwerkelijk beschikbaar zijn voor het project. Het geïntegreerde dashboard en heldere rapportages zorgen daarbij voor een compleet overzicht en inzicht in het resultaat.

Meebeslissen over ontwerpen

Laat inwoners en bedrijven zelf meedenken, -ontwerpen en beslissen over ideeën en de inrichting van hun eigen leefomgeving.

Positieve invloed op adoptie

Creëer draagvlak voor ruimtelijke plannen door belanghebbenden vooraf nauw te betrekken bij de planvorming.

Zelf ideeën visualiseren en presenteren

Furban laat inwoners zelf hun ideeën voor de ideale leefomgeving vormgeven en presenteren.

Contact

Neslihan Sahin
E. neslihan.sahin@centric.eu
T. 0610422025

Standnummer

4.5.61

Website

Sectoren

Advies & Beheer