Stad+Groen

Stad+Groen is het eerste onafhankelijke vakblad over het vergroenen van de openbare ruimte in al haar facetten. Denk hierbij aan onkruidbestrijding, landschapsarchitectuur, maaien, succesvol aanbesteden, beleid, burgerparticipatie , klein Infra. Kortom alle onderwerpen die tot de dagelijkse werkzaamheden behoren van de gemeentelijke groenbeheerders, landschapsarchitecten, groene aannemers, beleidsambtenaren en adviseurs.

Stad+Groen bied hiermee de groene sector een platform, waar ruimte is om kennis te delen, waar projecten belicht worden, waar discussie gevoerd wordt en relevante groene info wordt gepubliceerd.

Stad+Groen wordt in controlled circulation verspreid naar minimaal 5500 adressen. De doelgroep bestaat uit gemeentelijke groenbeheerders,waterschappen, groene aannemers, beheerders van bedrijfsterreinen,landschapsarchitecten en woningbouwverenigingen. Kortom, iedereen dus die professioneel bezig is met beheer, ontwerp, realisatie en techniek in de groene stad.

Stad+Groen word uitgegeven door NWST NeWStories, de grootste groene uitgever van Nederland.