Marseille Buiten

Jeroen Marseille werkt sinds 2000 als ontwerper en projectleider van projecten in de buitenruimte. Zijn bureau, opgericht in 2012, is gespecialiseerd in het vormgeven van de openbare ruimte. Hierin staat een integrale aanpak centraal, met als speerpunten verblijfskwaliteit, klimaatbestendigheid en maakbaarheid.

Sinds zijn opleiding Architectonische Vormgeving en de Master of Arts/Urban Interior Design werkt Jeroen aan projecten in de buitenruimte. Bij Karres en Brands landschapsarchitecten heeft hij zich van 2000 tot 2010 ontwikkeld tot projectleider-ontwerper van met name openbare ruimteprojecten. Tussen 2010 en 2012 heeft hij dat werk doorgezet bij Strootman Landschapsarchitecten. Door deze jarenlange ervaring kan hij werken op verschillende schaalniveaus in de buitenruimte; die van het object en die van het landschap zelf.

Visie

In zijn ontwerpen is altijd zichtbaar dat de gebruiker van de openbare ruimte centraal staat. Ontwerpen moeten functioneel zijn, maar ook appelleren aan de menselijke maat en iets toevoegen aan de plek in de stad of het landschap. Deze toevoeging verbijzondert de plek, maar is tegelijkertijd altijd terughoudend en ingetogen. Een ontwerp voor de openbare ruimte is pas geslaagd als het na een aantal jaar nog net zo goed functioneert als bij de oplevering. Uiteraard is er altijd sprak van slijtage, maar de hoofdbestanddelen zullen nog overeind moeten staan. Het kwaliteitsniveau van materialen en details is daarom van groot belang en kan alleen worden bereikt als er tussen ontwerper en uitvoerende partijen een goede verstandhouding en communicatie bestaat. Juist hierin heeft Jeroen Marseille zich de afgelopen jaren bewezen als ontwerper en projectleider.

Contact

Jeroen Marseille
E. info@marseillebuiten.nl
T. 0613442030

Standnummer

4.3.20

Sectoren

Landschapsarchitectuur & Ontwerp