Cyber advies groep

Cyber is een onafhankelijk adviesbureau voor beleid, beheer en organisatie van de buitenruimte. "Samen werken aan een prettige leefomgeving, waarbij de mens centraal staat".

Veel praktijkervaring

Ons gehele team bestaat uit professionals met veel praktijkervaring in verschillende disciplines. We zijn snel en effectief inzetbaar en gebruiken praktische tools en innovatieve instrumenten. Objectiviteit, transparantie, afspraak is afspraak, creativiteit en innovatie zijn kernwoorden in onze manier van werken. Bovendien weten we de theorie en praktijk goed met elkaar te verbinden.

Wat de groep zo bijzonder maakt, is de brede samenhang in activiteiten in het beheer van de leefomgeving.

  • De combinatie van advies, financiële expertise en organisatieontwikkeling (Cyber advies),
  • De beoordeling van kwaliteit en waarden van de leefomgeving (iFocus).
  • Het oplossen van kennis- en personeelskrapte bij uw organisatie (Cens-or)

We maken niet alleen mooie plannen voor het beheer en de ontwikkeling van de leefomgeving, we helpen ook dat dit gerealiseerd wordt, mooi blijft en meegroeit met de veranderende behoeften in de maatschappij.

Beleid en beheer van de leefomgeving
Sommige disciplines van de openbare ruimte vragen om specifiek beleid, vanwege de bijzondere functie of de extra grote waarde voor de gemeente. De adviseurs van Cyber zijn vakinhoudelijk sterk en ervaren. Wij zijn enthousiast om deze kennis en ervaring in uw organisatie toe te passen.
Kenmerkend is dat we de afstemming van het beleid met andere gemeentelijke doelstellingen niet uit het oog verliezen. In onze aanpak maken we samen met u eerst de doelstellingen en behoeften concreet. Vervolgens gaan we aan de slag om de benodigde informatie boven tafel te krijgen en te analyseren.

Kosten & capaciteitsberekening (Impact)
Het beheer van de leefomgeving lijkt eenvoudig. Toch is dit een complexe taak. Hoe bereik je een optimaal resultaat met het beschikbare budget? Hoe zet je mensen en middelen op een zo efficiënt mogelijke manier in? En wanneer moet je externe partijen inschakelen? Welke taken heb ik nog meer naast het beheer en onderhoud van al uw assets (voorzieningen). Wat kost het totaal tot wat kost een maatregel en hoeveel mensen en bedrijfsmiddelen heb ik nodig. Met Impact online heeft Cyber adviseurs u een integraal online instrument ontwikkeld dat u helpt om voor alle assets in het beheer en onderhoud van de leefomgeving de kosten in beeld te brengen. Vervolgens het beheer te optimaliseren en uw organisatie te onderbouwen, budgetten te bepalen en/of uw begroting in te richten. Impact outside en inside geeft u het inzicht om maximaal rendement te halen uit uw organisatie.

Waardenmodel

Er is de laatste tijd sprake van een herwaardering van de openbare ruimte. Door de coronacrisis, maar ook door belangrijke ontwikkelingen op het gebied van klimaat, duurzaamheid en energie. Mensen maken steeds meer gebruik van de buitenruimte en beseffen dat deze ruimte van grote waarde is.

Het sturen op waarden neemt daarmee in belang toe. Concreet betekent dit dat gemeenten op zoek moeten naar de waarden die voor inwoners belangrijk zijn om de buitenruimte aan te laten sluiten bij de behoeften die er leven. Het model van Cyber adviseurs vertaalt de Global Goals in een raamwerk van 9 iconen dat lokaal te gebruiken is. Het helpt om abstracte waarden over o.a. klimaat, biodiversiteit, betrokkenheid, inclusiviteit en beleving concreet zichtbaar en meetbaar te maken. Maar het model helpt ook bij het samen bepalen en vastleggen van de ambities die er zijn over de leefomgeving. Het waardenmodel Leefomgeving © geeft op eenvoudige wijze de mogelijkheid om te sturen op complexe zaken in de leefomgeving.

Organisatieadvies

Cyber maakt bedrijfsplannen voor professionals in de binnen- en buitenruimte. De medewerkers in de organisatie staan hierbij centraal. In relatief korte tijd houden we de organisatie tegen het licht en brengen we in beeld welke problemen er spelen in het beheer of de beheerorganisatie. We bieden we een gedegen en onderbouwd advies waarmee u in beeld krijgt welke aanpassingen er nodig zijn en begeleiden vervolgens, indien gewenst, de organisatieontwikkeling.

Arbeidsbemiddeling

Cens-or heeft een uitgebreid netwerk van professionals die inzetbaar zijn in alle lagen van de organisatie. Denk hierbij aan vakspecialisten, adviseurs, projectleiders, programmamanagers, afdelingsmanagers, beleidsmedewerkers, directeuren en wijkbeheerders. We zijn deskundig, objectief, kritisch en scherp. Inleven is daarbij belangrijk, verbinden en bewegen zijn noodzakelijk om tot ontwikkeling te komen. En dat is waar Cens-or voor staat.

Bij Cens-or bent u aan het juiste adres voor detachering (het tijdelijk vervullen van een project, functie of rol), interim-management (tijdelijke beg

Contact