Natural Plastics International

Voor een toekomstbestendig groenbeleid van overheden is het gebruik van schone en verantwoorde producten gemaakt uit reststromen essentieel. Er is een direct positief verband tussen het gebruiken van groene producten en de invloed op bijvoorbeeld de circulariteit, klimaatverandering en biodiversiteit.

Het is duidelijk: het belang van het gebruik van producten die geen schade achterlaten in het groen kan nauwelijks overschat worden. Natural Plastics International is uw partner bij uitstek als het gaat om professioneel gebruik van deze producten. U kunt met onze biobased producten concrete stappen richting een volledig circulaire en biobased buitenruimte.

Bij het invoeren en gebruik van verbeterde producten en werkwijzen en projecten in uw organisatie is het verzorgen van draagkracht een zeer belangrijke stap. Natural Plastics is Founding Father van de succesvolle methode Magneet, een doordacht 4 stappenplan om dit in uw organisatie te realiseren. De Methode Magneet (Green Deal C-199) is zorgvuldig en uitgebalanceerd opgebouwd, samengesteld en getest. Het succes wordt bepaald door de integrale aanpak (sociale en technische innovatie), de samenhang tussen de stappen in combinatie met de procesbegeleiding. Wat wij ambiëren is een synergie-effect bereiken met onze klanten waardoor de verduurzaming versnelt en de impact van ons beider werk groter wordt.

Van o.a. biologisch afbreekbare boomverankeringen, drainage en watergeefsheets, tot biobased wegmeubilair, biobased onkruidvoorkomen en Circulaire grond©, Natural Plastics biedt u een scala van producten die ook in uw buitenruimte een wezenlijke bijdrage kunnen leveren aan de transitie naar de circulaire economie.

Contact

Bert van Vuuren
Bert van Vuuren
E. Bert@naturalplastics.nl
T. 0651108947