Drong Omgeving & Techniek

Omgeving & Techniek

Drong is een gegrond civieltechnisch adviesbureau waarbij medewerkers en klanten het verschil maken. Door samen te werken. Want door gezamenlijk één doel voor ogen te hebben, behalen we een optimaal resultaat. En wanneer we bij Drong praten over 'optimaal resultaat' bedoelen we maatwerk van een kwalitatief hoog niveau binnen de inrichting van openbare ruimte en ondergrondse infrastructuur. Behaald door aandacht voor elk detail. Door aandacht voor ontwikkeling van onze medewerkers en door verder te kijken dan de klantvraag. Daarnaast profiteert u van onze kennis en ervaring aan zowel de opdrachtgevers- als de opdrachtnemers kant. Wij begrijpen namelijk als geen ander wat de belangen zijn en voelen dit goed aan. Deze meerwaarde passen wij toe in ons advies aan u, waardoor u kunt rekenen op niets minder dan een gegrond advies.