Griffioen Wassenaar

Stedelijke gebieden zijn in de zomer vaak hitte eilanden en bij grote regenval is er de uitdaging om het water netjes afgevoerd te krijgen. De verandering van het klimaat gaat met grotere extremen gepaard en zorgt ervoor dat dit in toenemende mate een uitdaging wordt. Dit ervaren we de laatste jaren steeds vaker.

De drukte boven de grond (verstening in de vorm van huizen, straten, etc.) én de drukte onder de grond (in de vorm van leidingen, kabels, verdichting, etc.) kunnen obstakels zijn om hittestress te voorkomen en betere waterinfiltratie/afvoer voor elkaar te krijgen.

Het GreentoColour®-vasteplantenconcept van Griffioen biedt hiervoor een prima toepassing.

Onder het motto 'geef ons 40 centimeter en we vergroenen uw stad' laten we u op de beurs zien dat, ondanks die uitdagingen, ons vasteplantenconcept een significante bijdrage kan leveren tegen hittestress en wateroverlast.

Bezoek ons op standnummer 3.5.05. We praten u graag bij!

Het GreentoColour®-vasteplantenconcept van Griffioen Wassenaar BV geeft binnen één groeiseizoen een duurzame beplanting met een attractieve uitstraling en lage beheerskosten. Het resultaat is een beplanting met een gevarieerde en rijke bloei van het vroege voorjaar tot laat in het najaar. Een zegen voor bijen, vlinders en andere insecten. Alle vasteplanten komen uit eigen duurzame kwekerij, Griffioen is in het bezit van de certificaten MPS-GAP en 'On the way to PlanetProof'. GreentoColour® brengt kleur, fleur en biodiversiteit terug in het openbaar groen.

www.GreentoColour.com/projecten

Standnummer

3.5.05

Sectoren

Groen

Landschapsarchitectuur & Ontwerp