Fixi

Fixi, een product van IT-specialist Decos, is een burgerparticipatie-platform waarmee inwoners eenvoudig meldingen kunnen maken van schade of gebreken aan de openbare ruimte. Door een foto te maken van het probleem en deze via Fixi te versturen maakt de inwoner direct een melding op de Fixi-website of in de Fixi-app. Iedere gemeente heeft in Fixi zijn eigen account waar zij alle meldingen kunnen zien die in hun gemeente gemaakt zijn. De gemeente kan via Fixi bovendien direct de uitvoerende instanties aan het werk zetten. Het probleem wordt hierdoor snel en efficiënt opgepakt en afgehandeld.

Het hele proces, van melding tot afhandeling, is in één platform gedigitaliseerd. Een inwoner maakt een melding in Fixi door een beschrijving met foto te sturen. Zodra de betreffende gemeente de melding heeft ontvangen, neemt zij de zaak direct in behandeling en schakelt het uitvoerende team in. Dat team heeft ook weer de beschikking over de app, waarin verdere details over de zaak staan. Als het afgehandeld is stelt zij via de app de melder op de hoogte.

De uitvoering kan ook door een externe partij worden verricht, zoals een aannemer. Doordat zij direct van de melding op de hoogte worden gesteld, wordt het probleem sneller en efficiënter verholpen. Bovendien maakt Fixi de hele keten voor de inwoner transparant, doordat de voortgang van zijn melding steeds inzichtelijk is via de app.