TreeMania

Natuurlijk kan het anders.

Het beheren van bomen of ander stedelijk groen is nooit af. Wij geloven in een circulaire aanpak, waarbij de bodem voor ons centraal staat omdat dit letterlijk de basis is voor gezond groen. Wij gaan zoveel mogelijk uit van concrete data van de locatie en de boom zelf. Onze laboratorium analyses en onze sensoren leveren objectieve informatie. Daarop baseren wij de acties die genomen worden bij de aanplant van nieuwe bomen, groeiplaatsverbetering bij bestaande bomen of onderhoud- en beheersmaatregelen.

Onze circulaire aanpak zorgt ervoor dat er bij aanplant zoveel mogelijk bomen goed aanslaan en dat het beheer van bomen efficiënter, duurzamer en goedkoper wordt. Symbiose met bodemleven zorgt ervoor dat bomen tot 5 keer sneller groeien en minder vatbaar zijn voor ziektes en plagen. Dat is waar we naar streven, wij willen graag zoveel mogelijk impact maken!

Contact

Didy Arnold
Didy Arnold
E. Didy@treemania.com
T. 0031622453931

Standnummer

4.4.49

Sectoren

Groen

Advies & Beheer