Stedon

Welkom bij Stedon, uw partner op het gebied van openbare inrichting. Met Stedon voelt een ieder zich thuis in elke omgeving.

Stedon is gestart in 2002 en heeft zich sindsdien ontwikkeld tot één van de belangrijkste spelers op het gebied van openbare inrichting binnen Nederland. Door de jaren heen is er veel veranderd. Diverse onderzoeken hebben uitgewezen dat de elementen waarmee een omgeving is ingericht, van invloed zijn op de gebruikers. Zo heeft bijvoorbeeld de aanwezigheid van flora in een stedelijke omgeving een positief effect op de gezondheid van de bewoners. En het faciliteren van sport- en spelactiviteiten bevordert de lichamelijke conditie van de jeugd en vermindert de kans op vandalisme.
Deze inzichten hebben geleid tot meer aandacht voor de inrichting van openbare ruimten. Hiermee zijn ook de eisen die worden gesteld aan de inrichting verveelvoudigd. Waar voorheen de praktische inslag de overhand had, zijn nu aspecten als vandalismebestendigheid, duurzaamheid, veiligheid en uitstraling daaraan toegevoegd.
Stedon heeft deze ontwikkelingen kritisch gevolgd en geïntegreerd in haar producten. Stedon staat voor kwaliteit, gerealiseerd door maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Concreet betekent dit:

  • Alle producten bestaan uit bouwstoffen die voor 90% recyclebaar zijn
  • Afvalstoffen en afvalwater van betonproducten worden tevens gerecycled
  • Energievriendelijk pand waarbij energie optimaal wordt benut en niets verloren gaat
  • Begeleiding van leerlingen tijdens hun opleidingstraject
  • Het eigen transport met laad- en losmogelijkheid zorgt voor optimale werkefficiëntie en minimale lichamelijke belasting
  • Het stimuleren van werkgelegenheid in de nabije omgeving van het project door lokale bedrijven in te huren die onder toezicht van Stedon voorkomende werkzaamheden uitvoeren
  • Alle producten zijn duurzaam in de zin van een lange levensduur, vandalismebestendigheid en (grotendeels) recyclebaar

STEDON Oog voor mens en milieu.

Standnummer

3.2.56

Website

Sectoren

Straatmeubilair