Lubbe Lisse

Lubbe Lisse verzorgt kleurrijke beplantingen voor het openbaar groen, parken en grote tuinen. Wij zijn gespecialiseerd in het leveren en (machinaal) planten van langbloeiende bloembollenmengsels eventueel in combinatie met natuurzadenmengsels.

Verbreding biodiversiteit
Onze producten bieden een voedsel-, schuil- en broedplaats voor insecten en dieren.

Duurzaam
Onze mengsels hebben een langdurige- en meerjarige bloei.

Belevingswaarde
Een groene- en kleurrijke omgeving draagt bij aan de leefbaarheid.

Wilt u ook inzetten op een leefbare omgeving, en de biodiversiteit in uw gemeente een boost geven? Wij gaan graag met u in gesprek!

Neem contact met ons op via onze website of bezoek ons tijdens Vakbeurs Openbare Ruimte op standlocatie 4.1.13.

Contact

Elles Lubbe
E. elles@lubbelisse.nl
T. +31252224777