NODR

NODR is gespecialiseerd in het verhalen van schades aan wegmeubilair en afhandeling van wettelijke aansprakelijkstellingen. NODR is onafhankelijk en objectief, verhalen meer dan 10.000 schades op jaarbasis en werken voor ruim 150 gemeenten.

NODR Schadeverhaal
Schade verhalen op derden is echt een specialisme, de procedure is tijdrovend en kennisintensief. Met als gevolg dat dossiers incompleet zijn, gegevens onjuist zijn, dat bewijzen ontbreken, er geen proces-verbaal is, niet bekend is bij wie verhaal moet plaatsvinden en correspondentie met verzekeraars stagneert. Allerlei oorzaken waarom een schade niet wordt verhaald en vaak onnodig wordt afgeboekt. Zonde vinden wij! NODR kan het hele schadeverhaalproces volledig uit handen uw handen nemen. Dat levert uiteindelijk alleen maar voordelen op. Het resultaat verbetert direct, u wint tijd en u verhaalt aantoonbaar meer schades.

Schadeverhaal door NODR loont: tijdswinst, inkomsten, eenvoudig gemeld, correct verhaald

NODR WA service
Als een provincie of een gemeente in haar hoedanigheid als wegbeheerder wettelijke aansprakelijk wordt gesteld door een derde dan heeft de provincie of de gemeente hier vaak een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering (WA-verzekering) voor afgesloten. Deze aansprakelijkstelling valt onder de dekking van de WA-verzekering. Een dergelijke verzekering heeft vaak een eigen risico. Schadeclaims die onder dit eigen risico bedrag blijven zijn voor rekening van de provincie of de gemeente en worden niet afgewikkeld door de verzekeraar. NODR kan helpen in dit proces door de correspondentie voor provincies en gemeenten over te nemen en dergelijke aansprakelijkstellingen tijdig en correct af te wikkelen.

Wettelijke aansprakelijkheid door NODR loont: tijdswinst, actieve, zorgvuldige en juridisch correcte behandeling van claims

Standnummer

3.2.19

Website

Sectoren

Advies & Beheer